Uolektis
  Mokymų planas

  Kokybės vadybos sistemos vidaus auditorių mokymo aktualūs klausimai

  • EN 15224:2012 „Sveikatos priežiūros paslaugos. Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai pagal EN ISO 9001:2008“.
  • Praktinė užduotis: kokybės politikos parengimas.
  • LST EN ISO 19011:2012 „Vadybos sistemų audito gairės“. Auditavimo principai ir ypatumai sveikatos priežiūros įstaigose. Praktiniai pavydžiai.
  • Kokybės vadybos sistemos vidaus audito klausimyno parengimas.
  • Žinių patikrinimas raštu.
  Atgal