Uolektis
  Mokymų planas

  Tobulinimo programos

  UAB „UOLEKTIS“ organizuojami mokymai pripažinti kaip sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimas. Sprendimo pagrindas – LR SAM 2015-12-30 įs. Nr. V-1558 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“. Lentelėje pateiktos patvirtintos programos.

  Kodas

  Pavadinimas

  Mokymų trukmė, val.

  Mokymo įstaiga

  Kaina 1 dalyviui, € (be PVM)

  Profesijos / profesinės kvalifikacijos

  5784

  Kokybės, aplinkos apsaugos, maisto saugos vadybos sistemų vidaus auditorių bendrieji mokymai (1 priedas)

  24

  UAB „Uolektis“

  300

  Bendrosios praktikos slaugytojas (visos profesinės kvalifikacijos) medicinos gydytojas (visos profesinės kvalifikacijos)

  5781

  Darnaus vystymosi principų taikymas kokybės  ir aplinkos apsaugos vadybos sistemose (2 priedas)

  16

  UAB „Uolektis“

  203

  Bendrosios praktikos slaugytojas (visos profesinės kvalifikacijos) medicinos gydytojas (visos profesinės kvalifikacijos)

  5783

  Aplinkos apsaugos vadybos sistemos vidaus auditorių mokymo aktualūs klausimai (3 priedas)

  8

  UAB „Uolektis“

  101

  Bendrosios praktikos slaugytojas (visos profesinės kvalifikacijos) medicinos gydytojas (visos profesinės kvalifikacijos)

  5782

  Kokybės vadybos sistemos vidaus auditorių mokymo aktualūs klausimai (4 priedas)

  4

  UAB „Uolektis“

  51

  Bendrosios praktikos slaugytojas (visos profesinės kvalifikacijos) medicinos gydytojas (visos profesinės kvalifikacijos)

                                     

  Aukščiau išvardintas programas galima rasti „METAS“ (Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje) šiuo adresu:

  Google / METAS / specialistų tobulinimas / tobulinimo programos / „Mokymo įstaiga“ pasirenkame UAB „Uolektis“ / Rodyti.

   

  Orientacinis planuojamų mokymų grafikas*

  Pavadinimas

  Mokymų trukmė, val.

  Mokymų datos 2016 m.

  Kokybės, aplinkos apsaugos, maisto saugos vadybos sistemų vidaus auditorių bendrieji mokymai

  24

  Vasario mėn.: 10,11,12

  Darnaus vystymosi principų taikymas kokybės  ir aplinkos apsaugos vadybos sistemose

  16

  Vasario mėn.: 25, 26

  Aplinkos apsaugos vadybos sistemos vidaus auditorių mokymo aktualūs klausimai

  8

  Vasario mėn.: 8

  Kokybės vadybos sistemos vidaus auditorių mokymo aktualūs klausimai

  4

  Sausio mėn.: 26

  Vasario mėn.: 12

   

  *Pastaba: Sveikatos priežiūros įstaiga, surinkusi 5 ir daugiau norinčiųjų, gali kreiptis nurodydama pageidaujamą datą ir mokymų vietą. Lektoriai gali atvykti į bet kurią Lietuvos vietą.

   

   

  Atgal