Uolektis
  Mokymų planas

  UAB „UOLEKTIS“ per 2015 metus paruošė 4 tobulinimo programas

  UAB „UOLEKTIS“ per 2015 metus paruošė 4 tobulinimo programas, kurios 2015 m. gruodžio 30 d. buvo patvirtintinos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre. 

  1. „Kokybės vadybos sistemos vidaus auditorių mokymo aktualūs klausimai” - 4 val.;
  2. „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos vidaus auditorių mokymo aktualūs klausimai“ - 8 val.;
  3. “Kokybės, aplinkos apsaugos, maisto saugos vadybos sistemų vidaus auditorių bendrieji mokymai“ - 16 val.;
  4. ,,Darnaus vystymosi principų taikymas kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemose“ – 24 val..

  Mokymų programos galioja iki 2020-12-30 d.

  Atgal