Uolektis

LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007)

LST 1977:2008  Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai. (BS OHSAS 18001:2007)

  • Standartas galioja nuo 2007 m. iki 2018-07-31.
  • OHSAS reikalavimai labiau skirti darbuotojų saugai ir sveikatai, o ne produktų ir paslaugų saugai.
  • Šiame standarte pateikiami reikalavimai, keliami darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) vadybos sistemai, kad organizacija galėtų valdyti DSS rizikos veiksnius ir gerinti DSS sistemos veiksmingumą.
  • Organizacija, turi parengti ir prižiūrėti procedūras, taikomas nuolatiniams pavojams identifikuoti, rizikos veiksniams įvertinti ir būtinosioms valdymo priemonėms įgyvendinti.
  • Su DSS vadyba susijusių OHSAS standartų tikslas - pateikti organizacijai veiksmingos DSS vadybos sistemos elementus.

NUO 2018-07-31 m. STANDARTAS NEBEGALIOJA. JIS PAKEISTAS LST ISO 45001:2018 STANDARTU