Uolektis

EMAS

Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS  - angl. Environmental Management and Audit Scheme) – tai savanorišku dalyvavimu grindžiama sistema, skirta įmonėms ir kitoms organizacijoms, kurios pageidauja įsipareigoti vertinti, valdyti ir gerinti savo aplinkosaugos veiksmingumą. Dalyvauti joje gali visos viešosios ir privačios organizacijos, veikiančios Europos Sąjungoje (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEA) šalyse. EMAS yra įregistruota daugiau nei 4400 organizacijų.

EMAS yra panaši į ISO 14001, tačiau kelia didesnius reikalavimus: EMAS registruotos organizacijos privalo demonstruoti atitiktį aplinkos apsaugos įstatymų reikalavimams ir viešai pateikti informaciją apie reikšmingus aplinkosaugos aspektus ir susijusius aplinkosaugos tikslus bei uždavinius, pagrindinius duomenis apie aplinkosaugos veiksmingumą.

EMAS nauda:

-      kokybiška aplinkosaugos vadyba dėl gerai išvystytos schemos naudojimo
-      atitikimo aplinkosaugos teisės aktams patikrinimas, kurį atlieka EMAS aplinkosaugos vertintojai
-      skatinimas taupiai naudoti išteklius, mažinti taršą
-      naujos verslo perspektyvos rinkose, kuriose yra svarbūs ekologiškai švarūs gamybos procesai 
-      papildomas patikimumas ir užtikrintumas, bendraujant su valstybės institucijomis, verslo partneriais ir vartotojais/piliečiais
-      ir kt.