Uolektis

ISCC

ISCC – Tarptautinis tolydžios plėtros ir šiltnamio dujų valdymo sertifikavimas  (angl. - International Sustainability and Carbon Certification)

 

Tarptautiniu mastu orientuota, praktiška ir skaidri biomasės ir bioenergijos sertifikavimo sistema. ISCC orientuota į:

 • šiltnamio dujų emisijų sumažinimą,
 • tolydų žemės naudojimą,
 • natūralių biosferų apsaugą ir
 • socialinį tvarumą.

ISCC yra skirtas biomasės ir bioenergijos gamybos grandinės dalyviams, norintiems parduoti tvarų produktą.

Privalumai:

 • Sertifikavimas yra priemonė atskirti tvarius produktus nuo netvarių rinkoje
 • Sertifikavimas išskiria atsakingus ūkius ir įmones
 • ISCC yra pažangi ir pirmoji pripažinta schema, suderinta su BLE (Vokietijos Žemės ūkio ir maisto federaline įstaiga)  
 • ISCC yra patirtimi pagrįsta, veiksminga ir efektyvi sistema
 • ISCC suteikia daugiau saugumo socialiai atsakingoms įmonėms
 • ISCC reikalauja mažiau įdirbio ir jai įvertinti reikia mažesnės audito komandos nei kitoms sistemoms. Sertifikavimo kaštai yra mažesni
 • ISCC yra pasaulinė sistema, apimanti visas biomasės rūšis ir gali būti taikoma tiek ir ES, tiek ir užjūrio rinkoms. Ši sistema gali palengvinti prekybą tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu.
 • ISCC  nėra uždara sistema – vieni iš pagrindinių bruožų yra subalansuotas suinteresuotų šalių atstovavimas ir skaidrūs procesai.