Uolektis
    Mokymų planas

    Organizacijos vadybos sistemos atitikties LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimams įvertinimas

    Konsultantai gali atlikti kokybės vadybos sistemos (toliau – KVS)/aplinkos apsaugos vadybos sistemos(toliau – AVS) atitikties standarto LST EN ISO 9001:2015/LST EN ISO 14001:2015 reikalavimams ir reikalavimų pokyčiams įvertinimą bei organizacinės struktūros, dokumentų, procedūrų, įrašų, procesų ir veiklų neatitikčių, trūkumų ir tobulintinų sričių identifikavimą.

    Remiantis įvertinimo rezultatais bei nustatytomis neatitiktimis ir identifikuotomis tobulintinomis sritimis. Konsultantai galėtų parengti ataskaitą apie būtiniausių KVS/AVS procesų keitimus. 

    Atgal