Uolektis
  Mokymų planas

  Naujienos

  Organizacijos vadybos sistemos atitikties LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimams įvertinimas

  Konsultantai gali atlikti kokybės vadybos sistemos (toliau – KVS)/aplinkos apsaugos vadybos sistemos(toliau – AVS) atitikties standarto LST EN ISO 9001:2015/LST EN ISO 14001:2015 reikalavimams ir reikalavimų pokyčiams įvertinimą bei organizacinės struktūros, dokumentų, procedūrų, įrašų, procesų ir veiklų neatitikčių, trūkumų ir tobulintinų sričių identifikavimą.

  Sėkmingai įdiegė antikorupcijos vadybos sistemą, atitinkančią LST ISO 37001:2017 (ISO 37001:2016) standarto reikalavimus

  UAB “Uolektis” sėkmingai įdiegė antikorupcijos vadybos sistemą, atitinkančią LST ISO 37001:2017 (ISO 37001:2016) standarto reikalavimus, įmonėse UAB „Rofolis“ ir UAB „Apdailos ekspertai“.

  Tiekimo grandinės saugumo vadybos sistemų reikalavimai

  UAB „Uolektis” sėkmingai įdiegė Tiekimo grandinės saugumo vadybos sistemą, atitinkančią LST ISO 28000:2009 (ISO 28000:2007) standarto reikalavimus dviejose organizacijose.