Uolektis

Metodika

Vadybos sistemų diegimo metodika

Konsultavimo metodika nuolat tobulinama taikant Demingo proceso tobulinimo koncepciją "Planuok, daryk, tikrink, veik".

Artimiausiu metu vyksiantys mokymai

2021 05/11

KVS vidaus auditorių mokymai (LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 19011:2012)

Lektorius: Alma Žemaitienė

Vieta: Kaunas

KVS mokymai | daugiau informacijos | Daugiau informacijos | Registracija