Uolektis

Metodika

                    Vadybos sistemų diegimo metodika


          Vadybos sistemu diegimo metodika


Konsultavimo metodika nuolat tobulinama taikant Demingo proceso tobulinimo koncepciją "Planuok, daryk, tikrink, veik".                 

            

Artimiausiu metu vyksiantys mokymai

2018 02/08

KVS ir AVS vidaus auditorių mokymai (LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST EN ISO 19011:2012)

Lektorius: dr. Alma Žemaitienė

Vieta: Kaunas

KVS ir AVS vidaus auditorių mokymai | Daugiau informacijos | Registracija