Uolektis

Kokybės politika

UAB „UOLEKTIS” – pirmoji konsultacinė organizacija Lietuvoje, pradėjusi konsultuoti įmones, diegiančias vadybos sistemas. Per veiklos laikotarpį nuo 1994 m. UAB „UOLEKTIS” subūrė vadybos sistemų specialistų kolektyvą ir sukaupė didelę patirtį konsultuojant įvairios veiklos bei profilio įmones

TIKSLAS – išlaikyti lyderio poziciją tarp konsultacinių įmonių Lietuvoje, laiku ir kvalifikuotai teikti konsultavimo bei mokymų paslaugas, atitinkančias klientų bei rinkos poreikius

VEIKLOS PRINCIPAI, STRATEGINIAI UŽDAVINIAI

  • Klientų bei rinkos poreikių tyrimas ir analizė
  • Konsultavimo bei mokymų metodikos tobulinimas, pritaikant besikeičiantiems klientų ir rinkos poreikiams
  • Naujų tarptautinių standartų bei vadybos sistemų analizė, įsisavinimas ir diegimas
  • Sistemingas visų lygių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, tinkamų darbo sąlygų sudarymas, darbuotojų kūrybinės iniciatyvos bei sąmoningumo skatinimas
  • Taikomų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų laikymasis

UAB „UOLEKTIS” laikosi socialinio atsakingumo principų: netoleruoja vaikų ar priverstinio darbo, bet kokios diskriminacijos darbe, neleistinos drausminės praktikos taikymo, užtikrina savo darbuotojams socialinę gerovę.

Šių principų ir uždavinių įgyvendinimui įdiegėme ir nuolat tobuliname kokybės vadybos sistemą, atitinkančią standarto LST EN ISO 9001:2015  reikalavimus.

Kasmet peržiūrime kokybės politiką, kad ji išliktų nuolat tinkama. Visi organizacijos darbuotojai yra susipažinę su šia politika ir savo veikloje vadovaujasi jos nuostatomis

  Direktorė                                                                          dr. Alma Žemaitienė

2020-05-28

Artimiausiu metu vyksiantys mokymai

2023 10/25

KVS ir AVS vidaus auditorių mokymai (LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST EN ISO 19011:2018)

Lektorius: Evelina Balčiūnienė

Vieta: Nuotoliniai per MS Teams programą

KVS ir AVS vidaus auditorių mokymai | Daugiau informacijos | Daugiau informacijos | Registracija