Uolektis

Kokybės ir socialinio atsakingumo politika

Uždaroji akcinė bendrovė “UOLEKTIS”

KOKYBĖS IR SOCIALINIO ATSAKINGUMO POLITIKA

 

UAB “UOLEKTIS” – pirmoji konsultacinė organizacija Lietuvoje, pradėjusi konsultuoti įmones, diegiančias vadybos sistemas. Per veiklos laikotarpį nuo 1994 m. UAB “UOLEKTIS” subūrė vadybos sistemų specialistų kolektyvą ir sukaupė didelę patirtį konsultuojant įvairios veiklos bei profilio įmones

TIKSLAS – išlaikyti lyderio poziciją tarp konsultacinių įmonių Lietuvoje, laiku ir kvalifikuotai teikti konsultavimo bei mokymų paslaugas, atitinkančias klientų bei rinkos poreikius

VEIKLOS PRINCIPAI, STRATEGINIAI UŽDAVINIAI

  • Klientų bei rinkos poreikių tyrimas ir analizė
  • Konsultavimo bei mokymų metodikos tobulinimas, pritaikant besikeičiantiems klientų ir rinkos poreikiams
  • Naujų tarptautinių standartų bei vadybos sistemų analizė, įsisavinimas ir diegimas
  • Sistemingas visų lygių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, tinkamų darbo sąlygų sudarymas, darbuotojų kūrybinės iniciatyvos bei sąmoningumo skatinimas
  • Taikomų Lietuvos Respublikos teisės aktų bei socialinio atsakingumo tarptautinių reikalavimų laikymasis

UAB “UOLEKTIS” laikosi socialinio atsakingumo principų: netoleruoja vaikų ar priverstinio darbo, bet kokios diskriminacijos darbe, neleistinos drausminės praktikos taikymo, užtikrina savo darbuotojams socialinę gerovę.

Šių principų ir uždavinių įgyvendinimui įdiegėme ir nuolat tobuliname kokybės ir socialinio atsakingumo vadybos sistemą, atitinkančią standarto LST EN ISO 9001:2015 bei SA 8000:2008 reikalavimus.

Kasmet peržiūrime kokybės ir socialinio atsakingumo politiką, kad ji išliktų nuolat tinkama. Visi organizacijos darbuotojai yra susipažinę su šia politika ir savo veikloje vadovaujasi jos nuostatomis

  Direktorė                                                                          dr. Alma Žemaitienė

2017-01-23 

Artimiausiu metu vyksiantys mokymai

2018 05/24

AVS vidaus auditorių mokymai (LST EN ISO 14001:2015, LST EN ISO 19011:2012)

Lektorius: Živilė Vasiliauskienė

Vieta: Kaunas

AVS vidaus auditorių mokymai | Daugiau informacijos | Daugiau informacijos | Registracija