Uolektis

BRC

 • Visuotinį maisto saugos standartą (BRC) sukūrė Didžiosios Britanijos mažmeninės prekybos konsorciumas. angl. (British Retail Consortium).
 • BRC standartas buvo sukurtas siekiant užtikrinti tiekėjų atitiktį ir prekybininkų gebėjimą garantuoti parduodamų produktų saugą ir kokybę. Standarto 8-oji versija galioja nuo 2019-02-01.
 • BRC skirtas vertinant su mažmenininkų etiketėmis parduodamų maisto produktų gamintojus. Jo paskirtis – padėti mažmenininkams ir prekių ženklių savininkams gaminti vienodo saugumo bei kokybės maisto produktus bei suteikti gynybinį argumentą dėl sąžiningumo, jeigu teisėsaugos institucijos imtųsi baudžiamojo persekiojimo. Pagal ES maisto teisę mažmenininkai ir prekių ženklų savininkai teisiškai atsako už savo prekių ženklus.
 • 8-oji BRC Visuotinio maisto saugos standarto versija buvo sukurta, siekiant apibrėžti maisto saugos, kokybės ir veiklos kriterijus, kurie turėtų būti įdiegti maisto gamybos organizacijose tam, kad būtų užtikrintas įsipareigojimų, kylančių iš teisinių reikalavimų bei vartotojų teisių apsaugos normų, vykdymas.
 •  8-ajame BRC Visuotinio maisto saugos standarto leidime didžiausias dėmesys skiriamas:
 • nuoseklaus audito proceso užtikrinimui;
 • didesniam standarto reikalavimų lankstumui, siekiant sumažinti audito keliamą naštą;
 •  falsifikavimo kompanijose mažinimui;
 •  skaidrumo atsekamumo tiekimo grandinėje didinimui;
 • standarto keliamų reikalavimų pritaikymui mažoms kompanijoms, kuriose procesai vis dar yra vystymosi etape.
 • BRC Visuotinio maisto saugos standarto 8-ajame  leidime didesnis dėmesys skiriamas gerosios gamybos praktikos įgyvendinimui gamybos procese, ypač akcentuojant produkto ženklinimą ir pakavimą, t.y. tas sritis, kurios dažniausiai tampa maisto produktų atšaukimo iš rinkos priežastimi. 8-oji standarto versija ir toliau pabrėžia Aukščiausios vadovybės įsipareigojimus įgyvendinant RVASVT plano principais pagrįstas maisto saugos programas.