Uolektis

„Sveikatos priežiūros paslaugos. Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai pagal EN ISO 9001:2008“

 Tai yra Europos standartas EN 15224:2012, skirtas sveikatos priežiūros organizacijoms. Į šį standartą įtrauktas EN ISO 9001. EN 15224 yra savarankiškas standartas, kurį galima naudoti sertifikuojant sveikatos priežiūros organizacijas.  Šiame standarte pateikti kokybės vadybos sistemos reikalavimai papildomai juos aiškinant sveikatos priežiūros kontekste ir papildant su sveikatos priežiūra susijusiais reikalavimais.  Šiame standarte pateikti reikalavimai susiję su klinikinės rizikos valdymu. Sveikatos priežiūra šiame standarte apima: pirminę sveikatos priežiūrą, ikistacionarinę ir stacionariąją sveikatos priežiūrą, priežiūrą trečiojo lygio gydymo įstaigose, slaugos namus, nepagydomų ligonių slaugos ligonines, profilaktinę sveikatos priežiūrą, psichinės sveikatos priežiūros paslaugas, odontologines paslaugas, fizioterapiją, profesinės sveikatos priežiūros paslaugas, reabilitaciją ir vaistines. Aprašant sveikatos priežiūros kokybę būtina identifikuoti ir aprašyti kokybės požymius. Kokybės požymis visada susijęs su kokybės reikalavimu.  Standartas apima 11 sveikatos priežiūros paslaugų kokybės požymių, kurie identifikuojami kaip:

 • tinkama, teisinga priežiūra;
 • prieinamumas;
 • priežiūros nenutrūkstamumas;
 • veiksmingumas;
 • efektyvumas;
 • nešališkumas;
 • įrodymais arba žiniomis paremta priežiūra;
 • į pacientą nukreipta priežiūra, įskaitant fizinį, psichologinį vientisumą;
 • paciento dalyvavimas;
 • paciento saugumas;
 • savalaikiškumas arba gaunamumas.

 Šiame standarte „klinikinis“ nurodo pacientų ir visų rūšių sveikatos priežiūros specialistų visų tipų sąveiką. Klinikinė rizika nurodo bet kurią riziką, dėl kurios galėtų būti padarytas neigiamas poveikis vykdant bet kurį kokybės reikalavimą.  Sveikatos priežiūros organizacijoje vyksta trijų tipų procesai, nukreipti tiesiogiai į pacientą:

 • klinikiniai procesai;
 • tyrimo procesai;
 • mokymo procesai.

    Šiame Europos standarte atkreiptas dėmesys į klinikinių procesų reikalavimus ir jų rizikos valdymą, kad būtų skatinama geros kokybės sveikatos priežiūra.