Uolektis

LST EN 15224:2017 (EN 15224:2016)

LST EN 15224:2017 Kokybės vadybos sistemos. EN ISO 9001:2015 taikymas sveikatos priežiūrai  (EN 15224:2016) 

 • Standartas galioja nuo 2017-01-31 d.
 • Tai yra specialus kokybės vadybos sistemos standartas, skirtas sveikatos priežiūrai. Šis standartas gali būti naudojamas atliekant atitikties vertinimą sveikatos priežiūros sertifikavimo tikslais. Šiame standarte išsamiai pateikti ISO 9001:2015 reikalavimai, papildomai juos aiškinant sveikatos priežiūros kontekste ir papildant su sveikatos priežiūra susiejusiais reikalavimais. Į šį standartą įtraukti aspektai, susiję su klinikines rizikos valdymu planuojant, vykdant ir kontroliuojant procesus. Šis standartas remiasi kokybės vadybos principais:
 1. orientavimasis į klientą;
 2. lyderystėžmonių įtraukimas;
 3. procesinis požiūris;
 4. gerinimas;
 5. faktais pagrįstų sprendimų priėmimas;
 6. santykių vadyba.

 • standarto struktūra leidžia jį integruoti su kitomis vadybos sistemomis.
 • Šiame standarte atkreiptas dėmesys klinikinių procesų reikalavimų valdymą.
 • Šiame standarte:
 1. pateikiami sistemingo požiūrio į organizacijos gebėjimo teikti geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugas reikalavimai;
 2. jį gali naudoti sveikatos priežiūros organizacijos, kad būtų įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema (KVS)  arba vidaus ir išorės šalys, įskaitant sertifikavimo įstaigas, klientų poreikių ir lūkesčių patenkinimui;
 3. jis taikomas sveikatos priežiūros organizacijoms nepaisant jų sandaros savininko dydžio ar teikiamų paslaugų tipo;
 4. taikomas organizacijoms, kuriuose vykdomi tyrimo ar mokymo procesai.

 • Planuodama KVS organizacija turi atsižvelgti į klinikinius procesus, tyrimo ir mokymo procesus bei klinikinės rizikos valdymą.
 • Informacija susijusi su klinikinių ir kitų procesų vykdymu yra pagrindinis įvedinys planuojant KVS.
 • Rizikos valdymas yra neatsiejama klinikinių procesų valdymo dalis.
 • Sveikatos priežiūros įstaiga turi užtikrinti, kad paslaugų teikimas būtų grindžiamas patirtimi ir geriausios praktikos žiniomis.
 • Organizacijos KVS turi būti įvertinta atliekant vidaus auditus.
 • Organizacija turi nuolat gerinti KVS tinkamumą, adekvatumą ir rezultatyvumą.