Uolektis

LST EN ISO 14001:2015

Aplinkos vadybos sistemos.
Reikalavimai ir naudojimo gairės
(ISO 14001:2015)

  • Standartas galioja nuo 2015-09-30.
  • Organizacijos, valdydamos savo veiklos poveikį aplinkai, vis labiau rūpinasi pasiekti ir parodyti gerą aplinkos apsaugos veiksmingumą, atitinkantį aplinkos apsaugos politiką ir tikslus.
  • Standarto paskirtis - pateikti organizacijoms efektyvios aplinkos apsaugos vadybos sistemos (AVS) elementus ir padėti joms pasiekti aplinkos apsaugos ir ekonominius tikslus.
  • Standarte apibrėžti reikalavimai, keliami AVS ir leidžiantys organizacijai sukurti ir įgyvendinti politiką ir tikslus, kuriuose atsižvelgiama į teisinius bei kitus reikalavimus.
  • Standartas taikomas tiems aplinkos apsaugos aspektams, kuriuos organizacija gali valdyti ir kuriems ji gali daryti įtaką.