Uolektis

LST EN ISO 50001:2018 (ISO 50001:2018)

LST EN ISO 50001:2018  Energijos naudojimo vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo vadovas (tapatus ISO 50001:2018)

 

 • Standartas galioja nuo 2018-11-30
 • Šis standartas pateikia reikalavimus sistemingam, duomenimis ir faktais pagrįstam procesui, kurio pagrindinis tikslas – nuolatinis energinio efektyvumo gerinimas. Energinio efektyvumo principas susijęs su energiniu našumu, energijos naudojimu ir energijos sąnaudomis. Šis dokumentas gali būti naudojimas nepriklausomai, tačiau organizacija gali jį derinti su kitomis vadybos sistemomis arba integruoti savo sunaudojamos energijos atskaitos vertes (SEAV) į kitų verslo, aplinkosaugos arba socialinių tikslų siekimą. Šio standarto įgyvendinimas suteikia galimybę sistemingai gerinti energinį efektyvumą ir pertvarkyti organizacijos energijos naudojimo valdymą. Įtraukdamos energijos naudojimo vadybą į verslo praktiką, organizacijos gali nustatyti procesą nuolatiniam energinio efektyvumo gerinimui užtikrinti. Didindamos energinį efektyvumą ir mažindamos energijos sąnaudas, organizacijos gali padidinti savo konkurencingumą. Įgyvendinusios šio standarto reikalavimus organizacijos sumažins su energija susijusį šiluminį efektą, tuo jos gali prisidėti prie klimato kaitos švelninimo.

 • Organizacijos turi parengti ir atlikti energijos naudojimo vertinamąją analizę. Tam reikia nustatyti naudojamos energijos rūšis, įvertinti ankstesnį ir dabartinį energijos sunaudojimą.
 • Organizacija turi nustatyti energinio efektyvumo rodiklius (EER), kurie:

*  tiktų energiniam efektyvumui matuoti;

* leistų organizacijai parodyti energinio efektyvumo gerinimą.

 • EER turi būti išanalizuota ir palyginta su atitinkamomis SEAV vertėmis.
 • Organizacija turi išsaugoti dokumentuotą informaciją apie SEAV ir kitus svarbius duomenis.
 • Organizacija turi užtikrinti, kad pagrindinės jos operacijų, turinčių įtaką energetiniam efektyvumui, charakteristikos būtų nustatytos, matuojamos, stebimos ir analizuojamos nustatytais laiko tarpais.
 • Energinio efektyvumo gerinimas turi būti įvertintas palyginus EER vertę su atitinkama SEAV.
 • Energijos naudojimo vadybos sistema (ENVS) įvertinama atliekant vidaus auditus.

  Energijos naudojimo vadybos sistemos privalumai ir galimybės:

   • užtikrina išlaidų mažinimą energetiniams ištekliams;
   • padeda sumažinti energijos sąnaudas ir pagerinti bendrą veiklos efektyvumą;
   • padeda pagerinti organizacijos įvaizdį;
   • taupomi gamtos ištekliai;
   • padidinamas energetinis saugumas;
   • efektyvus energijos vartojimas ir rūpinimasis aplinkosauga padidina galimybes užmegzti daugiau verslo sandorių;
   • motyvuoja organizacijos darbuotojus taupyti energiją.