Uolektis

LST ISO/IEC 20000-1:2019 (ISO/IEC 20000-1:2018)

LST ISO/IEC 20000-1:2019 Informacinės technologijos. Paslaugų valdymas. 1 dalis. Paslaugų vadybos sistemos reikalavimai (tapatus ISO/IEC 20000-1:2018)

 

  • Standartas galioja nuo 2018-09-14.
  • ISO/IEC 20000-1 standartas pateikia reikalavimus IT paslaugų valdymo sistemai, kuri yra skirta užtikrinti kokybiškų ir klientų reikalavimus atitinkančių paslaugų teikimą. Nauda paslaugų tiekėjui, įgyvendinus šią vadybos sistemą:

           –        nuolatinis IT paslaugų kokybės gerinimas;
           –        sumažinama klientų reikalavimų neatitikimo rizika;
           –        glaudesnis bendradarbiavimas tarp IT ir verslo;
           –        efektyvesnis išteklių panaudojimas;
           –        įmonės procesų sutvarkymas pagal pasaulinę praktiką. 

  • Pagrindiniai naujos versijos pakeitimai:

           1.       geresnis suderinimas su kitomis vadybos sistemomis (ISO 9001, ISO/IEC 27001);
           2.       pakeista ir papildyta terminologija – aiškesni sąvokų apibrėžimai;
           3.       pakeista standarto struktūra;
           4.       patikslinti reikalavimai išorės šalių valdomiems procesams;
           5.       patikslinti reikalavimai taikymo srities nustatymui;
           6.       patikslinti reikalavimai dokumentų ir įrašų valdymui;
           7.       planuok-Daryk-Tikrink-Veik ciklo išaiškinimas IT paslaugų valdymo sistemoje;
           8.       nauji reikalavimai paslaugų projektavimui ir perdavimui;
           9.       atnaujinti ir praplėsti reikalavimai IT paslaugų procesams (incidentų valdymas, tiekėjų valdymas ir t.t.).