Uolektis

IFS

Tarptautinis maisto standartas (IFS)

 • Tarptautinį maisto standartą (IFS) sukūrė Vokietijos, Prancūzijos ir Italijos mažmeninės prekybos asociacija. Naujoji  „IFS Food“ 6.1 versija įsigaliojo 2018 m. liepos 1 d.

 • „IFS Food“ yra standartas, skirtas mažmeninių ir didmeninių prekių ženklų maisto produktų tiekėjų auditui, taip pat kitiems maisto produktų gamintojams ir yra susijęs tik su maisto perdirbimo įmonėmis arba palaidus maisto produktus pakuojančiomis įmonėmis. „IFS Food“ galima taikyti tik jei produktas yra „perdirbtas“ arba kai kyla produkto užteršimo rizika pakuojant į pirminę pakuotę.
 • IFS standartas naudoja unifikuotą pasirinktų tiekėjų vertinimo sistemą, kuri padeda užtikrinti maisto saugą ir palaikyti aukštą kokybės lygį. IFS taikomas visuose maisto apdirbimo lygiuose, išskyrus žemės ūkį. Standartas reglamentuoja prekybos bendrovių parduodamų maisto produktų auditavimą. Šį standartą skelbia Vokietijos supermarketų sąjunga (HDE – Hauptverband  Deutschen Einzelhandels). Jį pripažino ir analogiška Prancūzijos institucija, FCD (Federation des entreprises du Commerce et de Distribution). Iš mažmenininkų galima paminėti „Aldi“, „Lidl“, „Metro“.          IFS nauda:
 1. matomumas ir lengvesnė galimybė patekti į rinką;
 2. priėmimas visoje tiekimo grandinėje;
 3. nuolatinis tobulinimas taikant diferencijuotą „IFS“ vertinimo sistemą;
 4. tiekėjų valdymas „IFS“ duomenų bazėje;
 5. daugiakalbės įgyvendinimo priemonės per gaires, taikomąsias programas, mokymus;
 6. išmatuojamai pagerėję procesai, todėl apsisaugoma nuo išlaidų ir sumažėja sąnaudos.

Svarbiausi pakeitimai, atsispindintys 6.1 versijoje:

 • įterpti reikalavimai, susiję su sukčiavimu maisto produktų srityje;
 • pakoreguotas reikalavimas dėl alergenų tvarkymo;
 • aprašytos integralumo programos procedūros;
 • privalomai įtraukti „IFS“ sertifikatui taikomi QR kodai, siekiant atsekti jo autentiškumą;
 • pakoreguoti galiojantys reikalavimai ir žodyno apibrėžtys;
 • įvestas naujas privalomas audito ataskaitos laukelis.

Įdiegtas IFS maisto saugos standartas leidžia:

 • įrodyti sistemos atitiktį maisto saugai incidento atveju ir teisiškai apginti savo organizaciją;
 • valdyti valdybos sistemą siekiant atitikties maisto saugos ir teisiniams reikalavimams;
 • užtikrinti maisto saugos veiksmingumo gerinimą;
 • sumažinti produkto neatitikčių atvejus ir atšaukimo tikimybę.