Uolektis

LST ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018)

LST ISO 45001:2018 Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir taikymo nurodymai (tapatus ISO 45001:2018)

 

  • Standartas galioja nuo 2018-07-31, jis pakeičia tarptautinį darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartą (BS OHSAS 18001:2007).
  • Standartą parengė darbuotojų sveikatos ir saugos ekspertų komitetas vadovaudamasis kitomis vadybos sistemomis, tokiomis kaip ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015.
  • Šį standartą gali taikyti bet kuri organizacija, norinti sukurti, įgyvendinti ir palaikyti darbuotojų sveikatos ir saugos (DSS) vadybos sistemą, siekiant pagerinti darbuotojų sveikatą bei saugą, pašalinti pavojus ir kuo labiau sumažinti DSS riziką (įskaitant sistemos trūkumus), pasinaudoti DSS galimybėmis ir pašalinti su jos veikla susijusias DSS vadybos sistemos neatitiktis.
  • DSS vadybos sistemos įgyvendinimas yra organizacijos strateginis veiklos sprendimas. DSS vadybos sistemos sėkmė priklauso nuo lyderystės, įsipareigojimų ir dalyvavimo visuose organizacijos lygmenyse ir atliekamose funkcijose.
  • Šis dokumentas padeda organizacijai pasiekti DSS vadybos sistemos numatomus rezultatus. Standartas yra pagrįstas nuolatinio gerinimo Planuok–Daryk–Tikrink–Veik (PDTV) metodika.
  • Įgyvendinus šį standartą, organizacija gali valdyti savo DSS riziką ir pagerinti DSS veiksmingumą. DSS vadybos sistema gali padėti organizacijai vykdyti teisinius ir kitus reikalavimus.