Uolektis

LST EN ISO 22000+AC:2006

Maisto saugos vadybos sistemos.
Bet kuriai maisto gamybos grandinės organizacijai keliami reikalavimai
(ISO 22000:2005+Cor.1:2006)

  • Šį Europos standartą CEN priėmė 2005-08-18.
  • Prancūziškosios versijos pataisa įsigaliojo 2006-04-12.
  • Maisto sauga susijusi su maistinės kilmės rizika maisto produktų vartojimo lygmenyje.
  • Maisto saugos rizika gali pasireikšti bet kuriame maisto gamybos grandinės lygmenyje.
  • Maisto saugos užtikrinimui būtinos visų maisto gamybos grandinės dalyvių pastangos.
  • Šis standartas apibrėžia MSVS* reikalavimus, kurie apjungia tarpusavio bendravimą, sistemos vadybą, privalomąsias programas ir HACCP (RVASVT) principus.
  • Standartas reikalauja, kad visa rizika maisto gamybos grandinėje būtų identifikuota, įvertinta ir kontroliuojama.

*MSVS - maisto saugos vadybos sistema.