Uolektis

SA 8000

SA 8000 standartas buvo išleistas 1997 m. (2001m., 2008m., 2014 m.  peržiūrėtas) Tarptautinės socialinio atsakingumo sąjungos (ang.- Social Accountability International - SAI). SAI – tarptautinė, nevyriausybinė, ne pelno siekianti, įvairias suinteresuotąsias šalis jungianti žmogaus teisių organizacija, siekianti gerinti etišką elgesį su darbuotojais visame pasaulyje.

SA 8000 standartas – tai dokumentas, kuriame, remiantis 11 Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) konvencijų, Pasauline žmogaus teisių deklaracija ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, išdėstyti reikalavimai etiškai darbdavystės praktikai.

SA 8000 standarto reikalavimai gali būti taikomi praktiškai visų pramonės sričių įmonėms, kurios nori savo pačių, užsakovų arba nepriklausomo įvertinimo pagalba pademonstruoti socialiai atsakingą požiūrį į darbo sąlygų sudarymą ir palaikymą.

SA 8000 standarto įdiegimo ir sertifikavimo nauda:

          -      darbo sąlygų pagerėjimas
          -      mažesnė darbuotojų kaita
          -      patikimesnių tiekėjų atsirinkimas
          -      įmonės įvaizdžio pagerėjimas
          -      mažiau rizikos verslui dėl palankaus socialinio klimato organizacijoje

SA 8000 yra lengvai suderinama su kitais vadybos standartais – kokybės vadybos standartu ISO 9001, aplinkosaugos vadybos standartu ISO 14001, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos standartu OHSAS 18001.