Uolektis

LST EN ISO 9001:2015

Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai
(ISO 9001:2015)

  • Standartas galioja nuo 2015-09-30.
  • Kokybės vadybos sistemos (KVS) įdiegimas priskirtinas organizacijos strateginiams sprendimams.
  • Standartą gali taikyti vidaus, išorės bei sertifikavimo įstaigos.
  • Rengiant standartą buvo atsižvelgta į kokybės vadybos principus, pateiktus ISO 9000 ir ISO 9004.
  • Standartas skatina procesinio požiūrio taikymą kuriant, diegiant ir gerinant KVS rezultatyvumą ir tenkinant vartotojo reikalavimus.
  • Standartas leidžia organizacijai suderinti savo KVS su kitų vadybos sistemų reikalavimais arba šias sistemas apjungti.