Uolektis

LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)

LST EN ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (tapatus ISO 9001:2015)

 • Standartas galioja nuo 2015-09-30.
 • Kokybės vadybos sistemos (KVS) įdiegimas priskirtinas organizacijos strateginiams sprendimams, kurie gali padėti pagerinti jos bendrąjj veiksmingumą ir sukurti tvirtą pagrindą tvarios plėtros iniciatyvoms.
 • Standartą gali taikyti vidaus, išorės bei sertifikavimo įstaigos.
 • Standartas leidžia organizacijai suderinti savo KVS su kitų vadybos sistemų reikalavimais arba šias sistemas apjungti.

Standarte taikomas procesinis požiūris, kuris apima Planuok - Daryk - Tikrink - Veik (PDTV) ciklą ir mąstymą atsižvelgiant j riziką.

Organizacija, įgyvendinanti kokybės vadybos sistemą pagal š| tarptautini standartą, gali tikėtis tokios naudos:

 1. gebėjimo nuolat tiekti produktus ir teikti  paslaugas, atitinkančias klientų ir taikytinų įstatymų bei jų įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus;
 2. daugiau atsirandančių galimybių padidinti klientų pasitenkinimą;
 3. įsivertinti rizikas ir galimybes, susijusias su jos kontekstu ir tikslais;
 4. gebėjimo pademonstruoti atitiktį nustatytiems kokybės vadybos sistemos reikalavimams.

Pagrindiniai atnaujintos versijos pasikeitimai:

 1. pakeista standarto struktūra;
 2. geresnis suderinimas su kitomis vadybos sistemomis (ISO 14001, ISO/IEC 27001 ir kt.);
 3. dar labiau akcentuojamas procesinis valdymas;
 4. į reikalavimus įtraukta rizikos sąvoka ir valdymas.